Program konferencie

16. – 17. 4. 2019 Bratislava

1. deň
13:00 – 13:20
Otvorenie a úvod
Úvodné slovo

Zuzana Šolcová, AEM
(20 min.)
13:20 – 15:00
BLOK 1: LEGISLATÍVNY BALÍČEK ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ZO VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU
Moderuje: Miroslav Vrba, AEM
Prehľad vývoja, aktuálny stav a očakávaný vývoj

Richard Kabele
(15 min.)
Pohľad štátnej správy SR

Ján Petrovič, MH SR
(15 min.)
Pohľad regulátora

Vladimír Vlk, ERÚ
(15 min.)
Pohľad štátnej správy ČR

René Neděla, MPO
(15 min.)
Diskusia a otázky

Pavel Pustějovský, PS P ČR
Slávka Jánošíková, ÚRSO
(40 min.)
15:20 – 17:00
BLOK 2: KAPACITNÉ MECHANIZMY
Moderuje: Jiří Strnad, SEPS
Úvod, prehľad kapacitných mechanizmov

Blahoslav Němeček, EY
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Nemecku

Ulf Kasper, Amprion
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Poľsku

Marek Duk, PSE
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy vo Francúzsku

Juan Perez, EPEX SPOT SE
(15 min.)
Diskusia a otázky

Michal Pokorný, SEPS
Martin Nedelka, Nedelka Kubáč advokáti
Zuzana Krejčiříková, ČEZ
(40 min.)
od 19:00 Spoločenský večer

 

2. deň
(20 min.)
10:O0 – 11:15
BLOK 3: DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY UPROSTRED ZMIEN
Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce
Nové trendy riadenia a digitalizácia distribučných sústav, kybernetická bezpečnosť

Ondřej Tupý, ČEZ Distribuce
(15 min.)
Skúsenosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR

Radoslav Haluška, Vychodoslovenská distribučná
(15 min.)
Stratégia distribútora v Prahe a elektromobilita

Milan Hampl, PRE Distribuce
(15 min.)
Diskusia a otázky

Tomáš Hüner, Siemens
Jan Konrád, UNICORN
(30 min.)
11:30 – 13:10
BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY
Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS
Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinky z regiónu CORE

George Visan, Transeletrica
(15 min.)
Európske platformy pre výmenu regulačnej energie

Martin Kašák, ČEPS
(15 min.)
Projekty spoločného záujmu (PCI)

Richard Vidlička, E.DSO

Projekt ACON

David Šafář, E.ON Distribuce
(15 min.)

 

(15 min.)

Diskusia a otázky

Michal Cabala, OKTE
Luděk Horn, ČEZ
David Kučera, PXE
Aleš Tomec
(40 min.)
13:15 – 13:30 Závery, ukončenie

Josef Fiřt, EuroEnergy