Autor admin

BLOK 1: ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY

Moderoval: Miroslav Vrba, AEM • Přehled vývoje, aktuální stav a očekávaný vývoj • Pohled státní správy SR • Pohled státní správy ČR • Pohled regulátorů • Diskuze a otázky Evropská unie je stále v procesu dopracovávání a schvalování nového rámce energetické politiky – legislativního balíčku Clean Energy for all Europeans package. Vyjednávání (v rámci interinstitucionálních jednání, tzv. trialogy) o novém energetickém legislativním …

BLOK 2: KAPACITNÍ MECHANISMY

Moderoval: Jiří Strnad, SEPS • Úvod, přehled kapacitních mechanismů • Kapacitní mechanismy v Německu • Kapacitní mechanismy v Polsku • Kapacitní mechanismy ve Francii • Diskuze a otázky Obecně je hlavním smyslem zavádění kapacitních mechanismů řešení známého problému označovaného jako „missing money“, kdy nízká cena elektřiny na velkoobchodním trhu vlivem její deformace dotovanými zdroji není motivační pro investiční …