Prednášajúci 2019

1. den

Zahájení a úvod

  Zuzana Šolcová

  AEM

  Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.

   BLOK 1: LEGISLATÍVNY BALÍČEK ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ZO VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU

    Miroslav Vrba

    AEM

    Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce Strategie a posléze sekce Bilance. Od roku 2005 do března 2017 byl členem představenstva ČEPS, a. s., odpovědný za dispečerské řízení a informační a komunikační systémy. Byl předsedou Energetického komitétu WEC ČR. Nyní působí v dozorčí radě AEM.

      Ján Petrovič

      MH SK

      Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od septembra 2007 zastáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. Bol členom predstavenstva spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves a členom dozornej rady Východoslovenských energetických závodov, š.p., Košice, spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava a Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen.

        René Neděla

        MPO

        Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

          Ing. Jan Pokorný

          ERÚ

          Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.

            Pavel Pustějovský

            PSP ČR

            Pracoval jako výrobní ředitel akciové společnosti DEZA, která patří pod koncern Agrofert (od prosince 2016 je členem představenstva firmy). Od března 2015 je členem představenstva akciové společnosti plynárenská Holding a od června 2015 pak členem představenstva PRE. Je českým politikem a manažerem, od října 2017 poslancem Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2016 zastupitelem Zlínského kraje, v letech 2014 až 2017 působil jako zastupitel a radní města Valašské Meziříčí, bývalý člen ODS, nyní člen hnutí ANO 2011.

              Slávka Jánošíková

              ÚRSO

              Vyštudovala Národnohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Materiálovotechnickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Trnave. V rokoch 1993–2005 pracovala na odboroch životného prostredia, ekonomickej, finančnej a personálnej stratégie v Duslo, a.s. Šaľa, ktoré patrí k najväčším a najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Pôsobila aj ako vysokoškolská pedagogička na STU Trnava zameraná na ekonomiku a podnikanie. Ako výkonná riaditeľka pôsobila v rokoch 2006-2008 v Slovenskej lektrizačnej prenosovej sústave, a.s., kde sa podieľala na rozvoji európskeho trhu s elektrinou. Následne v roku 2008 sa stala členkou a finančnou riaditeľkou v ropovodnej spoločnosti Transpetrol, a.s. Na základe pracovných skúseností sa stala špecialistkou na finančné a ekonomické záležitosti s ktorými v rokoch 2012-2016 zastávala funkciu generálnej riaditeľky sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Momentálne sa venuje elektroenergetike, plynárenstvu, vodárenstvu a tepelnej energetike na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví kde pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie.

                Richard Kabele

                EDC

                 BLOK 2: KAPACITNÉ MECHANIZMY

                  Jiří Strnad

                  SEPS, a.s.

                  Jeho hlavním úkolem v rámci SEPS je prosazování zájmů společnosti při rozvoji a integraci energetických trhů (dlouhodobého, denního a vnitrodenního trhu se silovou elektřinou, trhu s přenosovými kapacitami a trhu s podpůrnými službami). Dále do jeho kompetencí patří i zajištění rozvoje dispečerského řízení v oblasti spolupráce se sousedními provozovateli přenosových soustav a implementace evropských právních předpisů. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou formou market coupling (projekt 4M MC). Jiří Strnad dříve 15 let působil na obdobné pozici ve společnosti ČEPS. Je dlouhodobým členem předsednictva AEM. Vystudoval VŠE, Fakultu podnikohospodářskou.

                    Blahoslav Němeček

                    EY

                    Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

                      Ulf Kasper

                      Amprion

                      After studying Electrical Engineering and Information Technology at RWTH Aachen University, Ulf Kasper joined the research group Power Generation and Energy Trading at the Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) in 2008. In 2011, he headed the research group and later became the institute’s chief engineer. In his PhD thesis, he developed models supporting trading decisions on markets for scheduled energy and reserve. Leaving IAEW at the beginning of 2014, Mr. Kasper worked at TransnetBW GmbH as Expert Control Reserve. Since July 2015, he is responsible for the Implementation of European Energy Markets (balancing and scheduled energy) at Amprion, GmbH. Mr. Kasper is member of the Steering Committees of the Manually Activated Reserves Initiative (MARI) and the Platform for the International Coordination of the automatic Frequency Restoration Process and Stable System Operation (PICASSO).

                        Marek Duk

                        PSE

                        Deputy Director in PSE’s System Development Department – responsible for system adequacy, Head of Capacity Market Operation. One of the authors of polish capacity market rules. Graduated electrical engineering in Lublin Technical University. Started work in PSE in 2009 in the area of new grid connections. In years 2013-2017 responsible for Research & Development. Working on polish capacity market since 2016.

                          Juan Perez

                          EPEX SPOT SE

                          Juan Perez je ředitelem pro strategii a rozvoj podnikání společnosti EPEX SPOT SE. Juan je zodpovědný za mezinárodní tržní služby a integrační aktivity. Před tím působil ve společnostech Powernext a RTE EDF Transport SA. Juan má Executive MBA od HEC-Paris a titul MSc na Power Systems od ICAI-Madrid a Supelec-Paris.

                            Michal Pokorný

                            SEPS

                            Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2016 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) a od 8. 9. 2010 je vrchným riaditeľom úseku SED a obchodu SEPS, a. s. S účinnosťou od 1. 1. 2017 je opätovne zvolený za člena predstavenstva SEPS, a. s.

                              Martin Nedelka

                              Je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Vystudoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

                                Zuzana Krejčiříková

                                ČEZ

                                Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje se na evropské právo s důrazem na energetiku, životní prostředí a soutěžní právo. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy a současně dvouleté cykly evropského a obchodního práva na Universitách v Paříži, Toulouse a Cambridge.

                                 2. den

                                 Zahájení a úvod

                                 BLOK 3: DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY UPROSTRED ZMIEN

                                  Pavel Šolc

                                  ČEZ Distribuce

                                  Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Nyní je členem představenstva společnosti ČEZ a zároveň vede úsek Řízení distribučních aktiv.

                                    Ondřej Tupý

                                    Vedoucí oddělení Koncepce distribuce ČEZ Distribuce, a.s.

                                    Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty Národohospodářské. Po absolvování studií nastoupil v roce 2005 do skupiny RWE kde působil nejprve v oddělení  Strategického Asset Managementu se zodpovědností za přípravu investičních projektů a později na pozici Senior Managera v oddělení Grid Development zodpovědného za strategické plánování, výpočty kapacit sítě a přípravu strategických projektů společnosti. V roce 2013 přešel do společnosti ČEZ Distribuce, kde v současné době působí na pozici vedoucího oddělení Koncepce distribuce zodpovědný za strategii společnosti.

                                      Radoslav Haluška

                                      Východoslovenská distribučná

                                      Absolvent odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a.s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31.03.2014. Od 01.04.2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. do funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň vo VSD priamo zodpovedá aj za technickú oblasť, predovšetkým asset manažment, riadenie, prevádzku, výstavbu a údržbu distribučnej sústavy.

                                        Milan Hampl

                                        PRE Distribuce

                                        Ve společnosti Pražská energetika, a. s., či jejích předchůdkyních, pracuje od roku 1987, a to od pozice oblastního technika, zabývající se plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 byl vedoucím sekce Řízení aktiv sítě. Od roku 2006 do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva společnosti PREdistribuce, a. s., kde je současně i ředitelem. V této společnosti má přímou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za oblast měření elektřiny na všech napěťových hladinách. Od roku 2004 byl členem představenstva dceřiné společnosti PREměření, a. s., zabývající se nákupem, cejchováním, montáží a odečtem měřidel v síti nízkého napětí v Praze, od roku 2006 byl předsedou představenstva. Od roku 2011 je členem dozorčí rady PREměření. Od roku 2012 je členem Vědecké rady fakulty elektrotechnické ČVUT. Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a. s., členem sdružení Českých regulovaných energetických společností, zabývajícího se koordinací činností přenosové i distribučních společností

                                          Tomáš Hüner

                                          Siemens

                                          Tomáš Hüner patří mezi respektované odborníky, celou svou kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Nyní vede divizi Energy Management ve společnosti Siemens. Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011 – 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Velké zkušenosti má i z působení ve státní správě, jako ministr průmyslu a obchodu i jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Předtím působil na různých manažerských postech v oblasti výroby a zahraničních akvizic ČEZ, a.s. nebo Severomoravská energetika, a.s., kde v letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.

                                            Jan Konrád

                                            UNICORN

                                            Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v zahraničí. V roce 2013 byl jmenován členem  představenstva s odpovědností za mezinárodní expanzi společnosti Unicorn Systems. Od letošního roku zastává pozici obchodního ředitele. Od roku 1999 Jan Konrád systematicky rozvíjí aktivity společnosti v energetickém průmyslu a rozhodujícím způsobem se podílí na určování a naplňování strategie firmy v této oblasti.

                                             BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY

                                              Jaroslav Kubinec

                                              SEPS, a. s.

                                              Výkonný riaditeľ sekcie obchodu.

                                                George Visan

                                                Transelectrica

                                                Gheorghe Visan vystudoval Fakultu Elektrotechniky. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Transeletrica na různých pozicích. Mezi léty 2011-2014 byl členem představenstva. Nyní zastává pozici manažera energetických trhů v rámci společnosti.

                                                  Martin Kašák

                                                  ČEPS

                                                  Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a před nástupem do společnosti ČEPS se zabýval regulací, rozvojovými a restrukturalizačními projekty v energetických společnostech. Ve společnosti ČEPS je odpovědný za zajištění systémových a přenosových služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci.

                                                    Richard Vidlička

                                                    E.DSO

                                                    Richard Vidlička je absolventem VŠE v Praze. Titul MBA získal na Katz Business School, University of Pittsburgh. Do Skupiny ČEZ nastoupil v roce 2004, v ČEZ Distribuci následně vedl obnovu sítí „Střed“ a roku 2009 působil jako vedoucí odboru rozpočtování a standardizace. Mezi léty 2010 až 2018 zastával funkci předsedy představenstva ČEZ Distribuce, a. s. Nyní působí na pozici předsedy představenstva Asociace provozovatelů distribučních soustav (E.DSO). Před nástupem do ČEZ zastával manažerské pozice v privátním i veřejném sektoru.

                                                      David Šafář

                                                      E.ON Distribuce

                                                      Ve společnosti E.ON působí již od roku 2009, kdy začal na pozici projektového manažera, následně strávil 1,5 roku v Německu ve společnosti E.ON Metering. V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala funkce vedoucího Strategických projektů se zaměřením na národní a mezinárodní projekty v distribuci. Následně rozšířil své pole působnosti i mimo distribuční business v rámci vedoucí pozice Strategické projekty a technického rozvoje se zaměřením na energy solution, e-mobilitu a obnovitelné zdroje. Od 1.1. 2018 je vedoucím útvaru Management sítí a strategické projekty, vede tým o celkovém počtu 141 FTE. Vedením tohoto útvaru a úzkou spoluprací s vedoucími naplňuje tak útvar MSSP vzájemně provázanými činnostmi strategické cíle v klíčových oblastech pro společnost E.ON Distribuce, a.s.

                                                        Luděk Horn

                                                        ČEZ

                                                        Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

                                                          Michal Cabala

                                                          OKTE

                                                          Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru regulace elektřiny v Úřadu pro regulaci sítí. Od roku 2012 je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a. s. Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě a své postgraduální studium ukončil v roce 2010.

                                                            David Kučera

                                                            PXE

                                                            Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti AtelEnergy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Díky svým předchozím znalostem financí a risk managementu měl ve společnosti mimo jiné na starosti právě tyto činnosti. Mezi jeho úspěchy patří vybudování profesionálního zázemí společnosti AtelEnergy v Praze a dále pak nalezení strategického investora, který kapitálově vstoupil do společnosti. Před nástupem do Entrade/AtelEnergy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s., v oddělení Corporate Finance. Nyní je ředitelem Energetické burzy Praha.

                                                              Aleš Tomec

                                                              OTE, a. s.

                                                              Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický dispečink státního podniku České energetické závody, kde postupně prošel všemi významnými pracovišti. Od roku 1991 působil na společném Česko-slovenském energetickém dispečinku, od května 1994 zastával funkci ředitele Ústředního dispečinku. Od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998 byl členem představenstva ČEZ, a. s., a současně výkonným ředitelem Divize přenosové soustavy a zástupcem generálního ředitele. Následně do listopadu roku 2001 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPS, a.s., kterou spoluzaložil. Rovněž byl spoluzakladatelem společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s (dnešní OTE, a.s.), kde v letech 2001 až 2006 působil v orgánech společnosti. Od 2002 do 2006 byl ředitelem Elektráren vodních děl společnosti ČEZ, a. s. Po té přijal nabídku společnosti Siemens a až do května roku 2015 působil v pozici Country Sector Lead (divize Fossil Power Generation, Renewables, Fossil Service a Transmission). Členem představenstva společnosti OTE se stal dne 2. 6. 2015 a byl zvolen jeho předsedou.

                                                                Josef Fiřt

                                                                Euroenergy

                                                                Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004 byl vládou ČR jmenován předsedou ERÚ a v období 09/2004 až 07/2011 vedl Energetický regulační úřad ČR. V letech 2001–2004 zastával Josef Fiřt funkci vrchního ředitele sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě řízení útvarů zajišťujících problematiku energetiky (elektřina, plyn), teplárenství, hornictví a energetických koncepcí vedl projekt zřízení Operátora trhu s elektřinou (OTE). V tomto období vykonával zároveň i funkci předsedy představenstva OTE a předsedu dozorčí rady společnosti ČEPS a.s. V letech 1993–2001 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Energotrans a.s., která zajišťovala výrobu elektřiny a tepla. V období let 1984–1993 pracoval v Elektrárně Holešovice v útvaru investiční výstavby, kde v letech 1990–1992 vykonával funkci technického ředitele. Byl spoluzpracovatelem a předkladatelem privatizačního projektu Pražská teplárenská a.s. v roce 1992. Po její privatizaci zastával funkci investičního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 1973–1984 Josef Fiřt pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) v různých funkcích v oblasti investic a přípravě provozu energetických zařízení. V letech 1967–1973 byl zkušebním technikem v Závodech průmyslové automatizace v Čakovicích.