Prednášajúci 2019

1. den

Zahájení a úvod

Zuzana Šolcová

AEM

Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě...

BLOK 1: LEGISLATÍVNY BALÍČEK ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ZO VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU

Miroslav Vrba

AEM

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce Strategie a posléze sekce Bilance. Od roku 2005 do března...

Richard Kabele

Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj energetických trhů. Aktuálně se zaměřuje především na konzultace v oblasti evropské energetické legislativy, kam spadá...

Ján Petrovič

MH SK

Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru...

René Neděla

MPO

Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde...

Ing. Jan Pokorný

ERÚ

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu....

Pavel Pustějovský

PSP ČR

Pracoval jako výrobní ředitel akciové společnosti DEZA, která patří pod koncern Agrofert (od prosince 2016 je členem představenstva firmy). Od března 2015 je členem představenstva akciové společnosti plynárenská Holding a od června 2015 pak členem představenstva PRE. Je českým politikem...

Slávka Jánošíková

ÚRSO

Vyštudovala Národnohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Materiálovotechnickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Trnave. V rokoch 1993–2005 pracovala na odboroch životného prostredia, ekonomickej, finančnej a personálnej stratégie v Duslo, a.s. Šaľa, ktoré patrí k najväčším a...

BLOK 2: KAPACITNÉ MECHANIZMY

Jiří Strnad

SEPS, a.s.

Jeho hlavním úkolem v rámci SEPS je prosazování zájmů společnosti při rozvoji a integraci energetických trhů (dlouhodobého, denního a vnitrodenního trhu se silovou elektřinou, trhu s přenosovými kapacitami a trhu s podpůrnými službami). Dále do jeho kompetencí patří i zajištění...

Blahoslav Němeček

EY

Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku...
Ulf Kasper

Ulf Kasper

Amprion

After studying Electrical Engineering and Information Technology at RWTH Aachen University, Ulf Kasper joined the research group Power Generation and Energy Trading at the Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) in 2008. In 2011, he headed the research...
Marek Duk

Marek Duk

PSE

Deputy Director in PSE’s System Development Department - responsible for system adequacy, Head of Capacity Market Operation. One of the authors of polish capacity market rules. Graduated electrical engineering in Lublin Technical University. Started work in PSE in 2009 in...

Juan Perez

EPEX SPOT SE

Juan Perez je ředitelem pro strategii a rozvoj podnikání společnosti EPEX SPOT SE. Juan je zodpovědný za mezinárodní tržní služby a integrační aktivity. Před tím působil ve společnostech Powernext a RTE EDF Transport SA. Juan má Executive MBA od HEC-Paris...

Michal Pokorný

SEPS

Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997...

Martin Nedelka

Je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Vystudoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu....

Zuzana Krejčiříková

ČEZ

Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje...

2. den

Zahájení a úvod

BLOK 3: DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY UPROSTRED ZMIEN

Pavel Šolc

ČEZ Distribuce

Působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu, na ministerstvu v minulosti ve funkci náměstka řídil sekci energetiky a významně se podílel na formulování přístupu tuzemské energetiky v oblasti Smart Grid a inteligentního měření. Nyní je členem představenstva společnosti ČEZ a...

Ondřej Tupý

Vedoucí oddělení Koncepce distribuce ČEZ Distribuce, a.s.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty Národohospodářské. Po absolvování studií nastoupil v roce 2005 do skupiny RWE kde působil nejprve v oddělení  Strategického Asset Managementu se zodpovědností za přípravu investičních projektů a později na pozici Senior Managera v oddělení Grid Development zodpovědného za strategické...

Radoslav Haluška

Východoslovenská distribučná

Absolvent odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia. Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava. Najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci...

Milan Hampl

PRE Distribuce

Ve společnosti Pražská energetika, a. s., či jejích předchůdkyních, pracuje od roku 1987, a to od pozice oblastního technika, zabývající se plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 byl vedoucím sekce...

Tomáš Hüner

Siemens

Tomáš Hüner patří mezi respektované odborníky, celou svou kariéru se pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Nyní vede divizi Energy Management ve společnosti Siemens. Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná...

Jan Konrád

UNICORN

Studoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 začal pracovat jako programátor Unicorn Systems, a.s. Postupně vystřídal několik technických pozic, poté se převážně věnoval obchodní činnosti Unicornu v energetice a v...

BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY

Jaroslav Kubinec

SEPS, a. s.

Výkonný riaditeľ sekcie obchodu.

George Visan

Transelectrica

Gheorghe Visan vystudoval Fakultu Elektrotechniky. Od roku 2000 pracuje ve společnosti Transeletrica na různých pozicích. Mezi léty 2011-2014 byl členem představenstva. Nyní zastává pozici manažera energetických trhů v rámci společnosti.

Martin Kašák

ČEPS

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a před nástupem do společnosti ČEPS se zabýval regulací, rozvojovými a restrukturalizačními projekty v energetických společnostech. Ve...

Richard Vidlička

E.DSO

Richard Vidlička je absolventem VŠE v Praze. Titul MBA získal na Katz Business School, University of Pittsburgh. Do Skupiny ČEZ nastoupil v roce 2004, v ČEZ Distribuci následně vedl obnovu sítí „Střed“ a roku 2009 působil jako vedoucí odboru rozpočtování...

David Šafář

E.ON Distribuce

Ve společnosti E.ON působí již od roku 2009, kdy začal na pozici projektového manažera, následně strávil 1,5 roku v Německu ve společnosti E.ON Metering. V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala funkce vedoucího Strategických projektů...

Luděk Horn

ČEZ

Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001...

Michal Cabala

OKTE

Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru...

David Kučera

PXE

Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti AtelEnergy AG (původně Entrade AG), kde...

Aleš Tomec

OTE, a. s.

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický dispečink státního podniku České energetické závody, kde postupně prošel všemi významnými pracovišti. Od...

Josef Fiřt

Euroenergy

Od října 2011 pracuje jako ředitel Euroenergy. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004...