Program konferencie 2021

1. DEŇ
14:00 – 14:20
OTVORENIE A ÚVOD
Úvodné slovo

Zuzana Šolcová, AEM

(10 min.)
Otvorenie (15 min.)
14:20 – 16:00
BLOK 1: AKO SI NAMIXUJEME ENERGETICKÝ MIX?
Moderátor: Jaroslav Kubinec, SEPS
Energetický mix ČR a SR

Čo znamená pre SR koniec uhlia v roku …?

Modernizačné fond

Spustenie JE Mochovce 2022?

Fit for 55

Diskutovať budú:

Karol Galek, NR SR, Martin Hájek, TS ČR, Andrej Juris, ÚRSO, Vlastimil Tomašovič, SE, René Neděla, MPO

16:20 – 18:00
BLOK 2: … A ZASE TA LEGISLATÍVA!
Moderátor: Mirek Topolánek
Nový energetický zákon

Nové regulační období

Diskutovať budú:

Sylvie Beňová, ÚRSO, Ján Fris, Mondi SCP, Blahoslav Němeček, EY

od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEŇ
10:30 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Moderátor: Pavel Šolc, ČEPS
Agregátory a obchodné modely novej energetiky

Moderné energetika – výhody pre zákazníka

Pripravenosť distribučných sietí na novú energetiku – čo ešte chýba?

Diskutovať budú:

Radoslav Haluška, Východoslovenská distribučná, Stanislav Chvála, Nano Energies, Libor Kolář, E.ON Distribuce

12:30 – 14:00
BLOK 4: EURÓPSKY JEDNOTNÝ TRH S ELEKTRINOU
Moderátor: Jiří Strnad, SEPS
Vývoj integrácie denného trhu z pohľadu SR

Vývoj integrácie vnútrodenného trhu a trhu s regulačnou energiou z pohľadu ČR

Vývoj trhu s povolenkami

Kapacitné mechanizmus v Poľsku a možnosti cezhraničnej účasti

Diskutovať budú:

Michal Hudec, ZDE, Jan Konrád, UNICORN, Mário Turčík, SEPS, Vladimír Satek, indra|minsait, Luděk Horn, ČEZ

14:00 – 14:15 ZÁVERY, UKONČENIE

Josef Fiřt, EuroEnergy