Program konferencie 2020

1. DEŇ
14:00 – 14:20
OTVORENIE A ÚVOD
Úvodné slovo

Zuzana Šolcová, AEM

(10 min.)
Otvorenie

Martin Durčák, ČEPS

(15 min.)
14:20 – 16:00
BLOK 1: UHLÍKOVÁ NEUTRALITA A ÚLOHA JADRA V REGIÓNE V4
Moderátor: Mirek Topolánek
Národný plán SR, výhľad do 2050 a úloha jadra

Ján Petrovič, MH SR, TBC

(15 min.)
Budúcnosť jadra v ČR a v krajinách V4

René Neděla, MPO ČR

(15 min.)
Dostavba JE Paks a budúcnosť jadra v Maďarsku

Pál Kovács, ME HU

(15 min.)
Spustenie JE Mochovce 2020?

Vlastimil Tomašovič, SE

(15 min.)
Panelová diskusia

Karol Galek NR SR, Zuzana Krejčiříková, ČEZ

(40 min.)
16:20 – 18:00
BLOK 2: ZKUŠENOST SE ZAVEDENÍM VÝKUPCE ELEKTŘINY Z OZE V SR
Moderátor: Jaroslav Kubinec, SEPS
Úvod do problematiky výkupcu

Blahoslav Němeček, EY

(15 min.)
Skúsenosti a rola OKTE

Michal Cabala, OKTE

(15 min.)
Proces výkupu z pohľadu distribútora

Branislav Sušila, Východoslovenská distribučná

(15 min.)
Praktické skúsenosti vyplývajúce z činnosti centrálneho výkupcu OZE

Milan Garbiar, Deloitte

(15 min.)
Panelová diskusia

Ján Petrovič, MH SR, TBC, Michal Pokorný, SEPS, Slávka Jánošíková, ÚRSO

(40 min.)
od 19:00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

2. DEŇ
10:30 – 10:40
OTVORENIE A ÚVOD
(10 min.)
10:40 – 12:00
BLOK 3: NOVÁ ENERGETIKA V ČR
Moderátor: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce
Agregátory a obchodné modely novej energetiky

Stanislav Chvála, Nano Energies

(15 min.)
Moderné energetika – výhody pre zákazníka

Kamil Čermák, ČEZ ESCO

(15 min.)
Pripravenosť distribučných sietí na novú energetiku – čo ešte chýba?

Libor Kolář, E.ON Distribuce

(15 min.)
Príležitosti bezuhlíkové energetiky z pohľadu prevádzkovateľa PS

Karel Vinkler, ČEPS

 (15 min.)
Panelová diskusia

Martin Panáč, Siemens, Zdeněk Špaček, EGÚ Brno, Martina Krčová, ERÚ

(40 min.)
12:20 – 14:00
BLOK 4: EURÓPSKY JEDNOTNÝ TRH S ELEKTRINOU
Moderátor: Jiří Strnad, SEPS
Vývoj integrácie denného trhu z pohľadu SR

Mário Turčík, SEPS

(15 min.)
Vývoj integrácie vnútrodenného trhu a trhu s regulačnou energiou z pohľadu ČR

Martin Kašák, ČEPS

(15 min.)
Európsky vnútrodenný trh s elektrickou energiou – úspech? A čo ďalej?

Vladimír Satek, indra|minsait

(15 min.)
Vývoj trhu s povolenkami

Luděk Horn, ČEZ

(15 min.)
Panelová diskusia

Jan Konrád, UNICORN, Martin Kumpan, SE

(40 min.)
14:00 – 14:15 ZÁVERY, UKONČENIE

Josef Fiřt, EuroEnergy