Program konferencie 2019

1. deň
13:00 – 13:20
Zahájenie a úvod
Úvodné slovo

Zuzana Šolcová
(10 min.)
13:20 – 15:00
BLOK 1: LEGISLATÍVNY BALÍČEK ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ZO VŠETKÝCH UHLOV POHĽADU
Moderuje: Miroslav Vrba, AEM
Prehľad vývoja, aktuálny stav a očakávaný vývoj

Richard Kabele
(15 min.)
Pohľad štátnej správy SR

Ján Petrovič, MH SR
(15 min.)
Pohľad regulátora

Jan Pokorný, ERÚ
(15 min.)
Pohľad štátnej správy ČR

René Neděla, MPO
(15 min.)
Diskusia a otázky

Pavel Pustějovský, PS PČR
Slávka Jánošíková, ÚRSO
(40 min.)
15:20 – 17:00
BLOK 2: KAPACITNÉ MECHANIZMY
Moderuje: Jiří Strnad, SEPS, a. s.
Úvod, prehľad kapacitných mechanizmov

Blahoslav Němeček, EY
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Nemecku

Ulf Kasper, Amprion
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy v Poľsku

Marek Duk, PSE
(15 min.)
Kapacitné mechanizmy vo Francúzsku

Juan Perez, EPEX SPOT SE
(15 min.)
Diskusia a otázky

Michal Pokorný, SEPS
Martin Nedelka, Nedelka Kubáč advokáti
Zuzana Krejčiříková, ČEZ
(40 min.)
od 19:00 Spoločenský večer

 

2. deň
10:00 – 11:15
BLOK 3: DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY UPROSTRED ZMIEN
Moderuje: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce, a. s.
Nové trendy riadenia a digitalizácia distribučných sústav, kybernetická bezpečnosť

Ondřej Tupý, ČEZ Distribuce
(15 min.)
Skúsenosti so zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR

Radovan Haluška, Vychodoslovenská distribučná
(15 min.)
Strategie distributora v Praze a elektromobilita

Milan Hampl, PRE Distribuce
(15 min.)
Diskusia a otázky

Tomáš Hüner, Siemens, s. r. o.
Jan Konrád, UNICORN, a. s.
(25 min.)
11:45 – 13:25
BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY
Moderuje: Jaroslav Kubinec, SEPS, a. s.
Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinky z regiónu CORE SG

George Visan, Transeletrica
(15 min.)
Európske platformy pre výmenu regulačnej energie

Martin Kašák, ČEPS
(15 min.)
Projekty spoločného záujmu (PCI)

Richard Vidlička, E.DSO
(15 min.)
Diskusia a otázky

Luděk Horn, ČEZ
Michal Cabala, OKTE
David Kučera, PXE
Aleš Tomec, OTE
(30 min.)
13:30 – 13:45 Závery, ukončenie

Josef Fiřt, EuroEnergy