Program konferencie 2022

1. DEŇ
14:00 – 14:30
OTVORENIE A ÚVOD
Kamila Ulčová, moderátorka konferencie
ÚVODNÝ ROZHOVOR
Marian Jurečka, podpredseda vlády a minister práce a sociálnych vecí
Jan Fousek, asociácia AKU-BAT CZ
14:30 – 16:00
BLOK 1: DPI a ako to dopadlo?
Moderátor: Blahoslav Němeček, EY
Aké budú očakávané vplyvy cien na odberateľov? Ako sa budú vyvíjať ceny energií? Aké sa chystajú opatrenia na ochranu účastníkov trhu? Ako dianie na trhu s elektrinou v uplynulých mesiacoch otriaslo inštitútom DPI a aké zmeny prinesie?
Diskutovať budú: Stanislav Trávníček, ERÚ, Andrej Juris, ÚRSO, René Neděla, MPO, Michal Puchel, OTE, Miloš Bikár, OKTE
16:20 – 18:00
BLOK 2:Ako si namixujeme energetický mix bez plynu?
Moderátor: Jiří Strnad
Bude sa odkladať uzatváranie uhoľných baní a elektrární? Dôjde k reforme na trhu s emisnými kvótami? Bude elektrina pre väčšinu domácností nedostupným statkom, alebo vznikne štátny dodávateľ energií pre domácnosti a vrátime sa do roku 2001? Stanú sa alternatívne zdroje energie bežnou súčasťou stavieb? Budú mať prevádzkovatelia prenosových sústav vôbec čo regulovať?
Diskutovať budú: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR, Luboš Pavlas, Sev.en Energy AG, Luděk Horn, ČEZ, Jiří Feist, EP Energy, Branislav Strýček, SE, TBC, Peter Hegeduš, Národná vodíková asociácia, Pavel Bárdoš, Tepláreň Považská Bystrica, TBC, Pavel Šolc, ČEPS
od 19:00 Spoločenský večer

 

2. DEŇ
10:30 – 12:00
BLOK 3: Riadenie flexibility koncovými spotrebiteľmi – fikcia alebo blízka budúcnosť?
Moderátor: Ivan Trup, Microstep Invest
Čo môžu spraviť pre zvýšenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie koncoví zákazníci? Čo môžeme získať zapojením koncových zákazníkov do riešenia bezpečnosti dodávok energií? Čo potrebuje agregátor? Je možné vyskladať produkt pre obchodovanie? Zaplatí sa to všetko? Je riadenie výkonu len pre dispečerské riadenie? Alebo aj pre obchodníkov?
Diskutovať budú: Stanislav Chvála, Nano Energies,  Libor Kolář, EG.D, Daniel Ševčík, Unicorn, Daniel Zákutný, Východoslovenská distribučná, Jaromír Klaban, TECO, Michal Macenauer, EGÚ Brno, Miloslav Kužela, TEDOM, Michal Chudý, PowereX
12:30 – 14:00
BLOK 4: Budú batériové úložiská konečne významnou súčasťou energetického mixu v ČR a SR?
Moderátor: Jaroslav Kubinec
Čo musia novelizované právne predpisy obsahovať, aby došlo k významnému rozvoju? Na čo sa hodia jednotlivé technológie batérií? Podarí sa nové typy batérií preniesť z laboratórií do štandardného procesu výroby alebo je možné očakávať významnú technologickú revolúciu v blízkej budúcnosti? Aký vývoj cien batérií je možné očakávať a na čo všetko môže zákazník batériu použiť v súčasnosti?
Diskutovať budú: Jan Fousek, AKU-BAT, Roman Pavlík, MTS, Marián Smik, Slovenská Batériová Aliancia, Petr Gaman, PATRIC, Libor Doležal, C-Energy Planá, Jan Kořán, KF Legal
14:00 – 14:15 ZÁVERY, UKONČENIE