Prednášajúci 2023

1. den

OTVORENIE A ÚVOD

Karel Hirman

MHSR

Karel Hirman vyštudoval ťažbu ropy a plynu na univerzite v Moskve a na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov viacerých slovenských energetických spoločností, ako i  v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre spadajúcej práve pod rezort...

Branislav Strýček

CEO & Chairman of the Board

Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009...

Rudolf Jindrák

Velvyslanectví České republiky na Slovensku

Rudolf Jindrák se dlouhodobě zabývá vztahy se zeměmi střední Evropy. V minulosti působil jako český velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a především v Německu, kde vedl ambasádu téměř osm let. Podílel se například na přípravě Česko-německé deklarace. Mezi lety 2014 -...

BLOK 1: Najdôležitejšie udalosti v rokoch 2022/2023

Marta Žiaková

Úrad jadrového dozoru SR

Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR. Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako...

Branislav Strýček

CEO & Chairman of the Board

Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009...

René Neděla

MPO

Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace...

Peter Gerhart

MHSR

Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej...

BLOK 2: Kapitáni priemyslu

Jiří Feist

EP Power Europe

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku...

Elena Petrášková

U. S. Steel Košice

Elena Petrášková nastúpila do VSŽ po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako právnička sporovej agendy, a neskôr prevzala zodpovednosti za oblasť riadenia práva obchodných spoločností v skupine VSŽ. V roku 2001 sa stala generálnou manažérkou úseku...

Miroslav Kiraľvarga

U. S. Steel Košice

Miroslav vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice. Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie...

Milan Veselý

Slovalco

je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach. Od roku 1989 až do založenia spoločnosti Slovalco pôsobil v materskej spoločnosti ZSNP na rôznych robotníckych a technických pozíciách. Od vzniku Slovalca bol IT manažérom, neskôr pracoval ako administratívno-technický riaditeľ. Od mája 2002...

Pavel Tomek

SUAS GROUP

Pavel Tomek je v současnosti předsedou dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupiny SUAS GROUP, a.s. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 se zaměřil na oblast právních služeb v advokacii, v oblasti obchodního práva, obchodních korporací,...

BLOK 3: Market design – Budovanie ihriska pre nových hráčov?

Blahoslav Němeček

EY

Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační...

Miloš Bikár

OKTE

Miloš Bikár pôsobí na pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva OKTE, a.s. od 7.7.2021.Pred nástupom do OKTE pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v Izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä v bankovom sektore, ako...

Andrej Juris

ÚRSO

Andrej Juris vedie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od júla 2020. Jeho pracovnou víziou je efektívne komunikujúci štátny regulátor, ktorý zabezpečuje férové ceny, ochranu energeticky chudobných a zraniteľných spotrebiteľov, a rozvoj inovácií a konkurencie v energetických riešeniach. Do prostredia štátneho regulačného úradu si...

Jan Kořán

KF Legal

Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie). Od počátku své profesní dráhy působí v advokacii. Od roku 2007 je Jan Kořán...

Michal Puchel

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí...

Stanislav Trávníček

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech...

2. den

Zahájení a úvod

BLOK 4: Obchod s elektrickou energiou

David Kučera

PXE

Je absolventem ČVUT – Fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti AtelEnergy AG (původně Entrade AG), kde...

Jaromír Vorel

Ško-Energo

Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve...

Luděk Horn

ČEZ

Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval...

Ján Pišta

JPX

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto...

Pierre Poncik

Slovenské elektrárne

Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti...

BLOK 5: Energia inak?

Jan Fousek

AKU-BAT

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu. Jan Fousek působí rovněž jako předseda...

Libor Kolář

EG.D

Libor Kolář je vedoucím útvaru Rozvoj a správa sítě ve společnosti EG.D. V energetice pracuje již mnoho let. Libor vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně obor: Prvky distribučních sítí a Smart Grids. V minulých letech pracoval Libor ve...

Florián Kevický

IPESOFT

Florián Kevický pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT, ktorá poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou...

František Žák

Photomate

Po absolvování vysoké školy byla jeho odborná pracovní činnost zaměřena na problematiku provozu distribučních sítí nízkého a zejména vysokého napětí ve výzkumném energetickém ústavu EGÚ. Později pracoval pro společnost EGE spol. s r.o. kde se dále zabýval problematikou provozu distribučních...

Stanislav Chvála

Nano Energies

Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester. Od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit...

Miloslav Kužela

Tedom

Miloslav Kužela před příchodem do společnosti TEDOM působil jako ředitel firem Asekol a Asekol Solar. Mezi hlavní zodpovědnosti Miloslava Kužely patří řízení prodeje kogeneračních jednotek na tuzemském a zahraničním trhu.

Daniel Ševčík

UNICORN

Člen Top Managementu společnosti Unicorn. V posledních 15ti letech se zabývá evropskou i českou energetikou z pohledu SW řešení a produktů pro danou oblast.

Jaroslav Kubinec

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Nyní je ve společnosti EIF,...