COVID

Aby sme splnili nariadenia vlády SR, prosíme všetkých účastníkov, aby pri príchode na konferenciu:

  • mali aspoň 14 dní od aplikácie druhej dávky u dvojprvkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musia od očkovania uplynúť aspoň 14 dní, a preukázali, že sú držiteľmi platného národného certifikátu, alebo
  • mali laboratórne potvrdenej prekonaní ochorenia COVID19, ktoré nie je staršie ako 180 dní, alebo
  • mali negatívny PCR test, ktoré nie je staršie ako 3 dni.

Naďalej podľa nariadenia vlády platí povinnosť vo všetkých priestoroch konferencie mať ochranu dýchacích ciest s účinnosťou aspoň 94% (respirátor, nanorouška).

Všetkým už teraz ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií o aktuálnych opatreniach, nájdete tu.