Aleš Tomec

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, oboru konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport, v roce 1983 pracoval na dispečinku státního podniku České energetické závody. Od roku 1991 působil na společném Česko-slovenském energetickém dispečinku, od května 1994 zastával funkci ředitele Ústředního dispečinku. Od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998 byl členem představenstva ČEZ, a.s., a současně výkonným ředitelem Divize přenosové soustavy a zástupcem generálního ředitele. Do roku 2001, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEPS, a.s. V letech 2001 až 2006 působil, mimo jiné, také v orgánech akciové společnosti Operátor trhu s elektřinou. V letech 2002–2006 byl ředitelem Elektráren vodních děl společnosti ČEZ. Do května roku 2015 působil ve společnosti Siemens jako Country Sector Lead of Division´s Fossil Power Generation, Renewables, Fossil Service and Transmission. Od 2. června 2015 do 29. 6. 2021 byl předsedou představenstva akciové společnosti OTE, a.s.