František Žák

Po absolvování vysoké školy byla jeho odborná pracovní činnost zaměřena na problematiku provozu distribučních sítí nízkého a zejména vysokého napětí ve výzkumném energetickém ústavu EGÚ. Později pracoval pro společnost EGE spol. s r.o. kde se dále zabýval problematikou provozu distribučních sítí a způsobu uzemnění uzlu sítě. Krátce pracoval i na ERÚ, odkud odešel pracovat do firmy Photomate spol. s.r.o.. V současné době je hlavní náplň práce zaměřena na analýzy spotřeby elektřiny u zákazníků.