Gabriela Nekolová

Gabriela Nekolová je předsedkyní Hospodářská a sociální rady Ústeckého kraje, tedy neziskové organizace, jež v regionu plní roli krajské tripartity sdružující desítky organizací a institucí. V jejím rámci koordinuje také činnost Vodíkové platformy Ústeckého kraje usilující o rozvoj komplexního řetězce vodíkového hospodářství. Celý profesní život se věnuje problematice regionálního rozvoje a transformaci strukturálně znevýhodněných, uhelných krajů i v kontextu energetické tranzice.