Jan Fousek

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT, která podporuje rozvoj všech druhů akumulace v ČR, zejména v oblasti změny legislativy a osvěty odborné i laické veřejnosti. Působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a komunikuje s médii. Jan Fousek je také členem představenstva Svazu moderní energetiky, který sdružuje profesní organizace a asociace v oblasti nové energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s emisními povolenkami na základě zkušeností z Evropy.