Martin Kumpan

Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a predaj energetických služieb v rámci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na Slovensku a v Čechách.