Michal Cabala

Je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a.s. Téměř veškerá jeho profesní dráha je v úzkém spojení s provozovatelem přenosové soustavy, kde působil na různých pozicích souvisejících se strategií a vývojem přenosového/energetického systému, řízení systému a tržních služeb. Byl ředitelem odboru regulace elektřiny v Úřadu pro regulaci sítí. Od roku 2012 je předsedou představenstva a ředitelem OKTE, a. s. Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě a své postgraduální studium ukončil v roce 2010.