Milan Hampl

Ve společnosti Pražská energetika, a. s., či jejích předchůdkyních, pracuje od roku 1987, a to od pozice oblastního technika, zabývající se plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 1999 byl vedoucím Správy sítí na Provozní oblasti Sever, od roku 2002 byl vedoucím sekce Řízení aktiv sítě. Od roku 2006 do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva společnosti PREdistribuce, a. s., kde je současně i ředitelem. V této společnosti má přímou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za oblast měření elektřiny na všech napěťových hladinách. Od roku 2004 byl členem představenstva dceřiné společnosti PREměření, a. s., zabývající se nákupem, cejchováním, montáží a odečtem měřidel v síti nízkého napětí v Praze, od roku 2006 byl předsedou představenstva. Od roku 2011 je členem dozorčí rady PREměření. Od roku 2012 je členem Vědecké rady fakulty elektrotechnické ČVUT. Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a. s., členem sdružení Českých regulovaných energetických společností, zabývajícího se koordinací činností přenosové i distribučních společností