Miloš Bikár

Miloš Bikár pôsobí na pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva OKTE, a.s. od 7.7.2021.Pred nástupom do OKTE pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v Izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä v bankovom sektore, ako napríklad zástupca riaditeľa odboru veľkých firemných klientov HVB Bank Slovakia, riaditeľ odboru SME vo VUB banke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v dcérskej spoločnosti VUB Leasing alebo ako finančný riaditeľ v Matador Holdingu. Mimo toho dlhodobo pôsobí formou vedľajšieho pracovného pomeru aj na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave v predmetoch Finančné investície a Medzinárodný finančný manažment.