Miroslav Kiraľvarga

Miroslav vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice. Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. a prezidentom hokejového klubu HC Košice. V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA. Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.