Monika Božíková

Monika sa v súčasnosti venuje projektom súvisiacich s novou energetikou, flexibilitou, akumuláciou energií a transformáciou uhoľného regiónu. Počas kariéry sa špecializovala predovšetkým na projektový a zmluvný manažment projektov vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a veľkých infraštruktúrnych projektov prenosovej sústavy, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskej únie. Aktívne sa podieľala na príprave slovenského Plánu Obnovy a Odolnosti, konkrétne kapitoly REPowerEU. Je zakladajúcou členkou Občianskeho združenia Ženy v energetike a momentálne zastáva pozíciu prezidentky tohto združenia. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.