Peter Gerhart

Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.