Pierre Poncik

Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti zastával významné pozície v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve spoločností POZAGAS, a. s.,  Nafta, a.s., a SPP.