Rastislav Hanulák

Rastislav Hanulák (1980) je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Capitol Legal so sídlom v Bratislave. Špecializuje sa na hospodársku súťaž v energetike, reguláciu a otázky spojené s podporou obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s profesnými združeniami, publikuje a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách. Rastislav je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.