Richard Kabele

Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj energetických trhů. Aktuálně se zaměřuje především na konzultace v oblasti evropské energetické legislativy, kam spadá zejména připravovaný legislativní balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“ a implementace síťových nařízení. Přednáší na téma vyhodnocení a zúčtování odchylek a regulační energie. Byl zapojen do mnoha rozvojových projektů jako například propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu formou market coupling (projekt 4M MC), realizaci vyrovnávacího trhu s regulační energií v ČR provozovaným operátorem trhu a implementaci vzájemné výměny systémových odchylek (tzv. imbalance netting, projekty e-GCC a IGCC). Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou.