Sylvia Beňová

V súčasnosti je členkou regulačnej rady ÚRSO a na začiatku jej kariéry sa podieľala na rozbehu tejto inštitúcie, kedy sa vytvárali podmienky pre cenovú reguláciu v plynárenstve a elektroenergetike v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečenia unbundlingu regulovaných činností a privatizáciou energetických spoločností. Skúsenosti s energetikou na strane regulovaného subjektu získala počas 10 ročného pôsobenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.. Vo verejnom sektore za ostatné obdobie do roku 2020 zastávala pozíciu generálnej tajomníčky služobného úradu MS SR. Vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave.