Marta Žiaková

Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR.

Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako predsedníčka Rady guvernérov MAAE, v roku 2018 tiež predsedala Generálnej konferencii MAAE. V roku 2012 bola zvolená za podpredsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a od roku 2015 vykonáva funkciu predsedníčky tohto Riadiaceho výboru. V marci 2019 bola zvolená za predsedníčku ENSREG. Je tiež členkou Byra Výboru pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti OECD/NEA, Komisie pre bezpečnostné štandardy MAAE, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti.    

   Peter Gerhart

   Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.

     Branislav Strýček

     Branislav Strýček je členom a predsedom predstavenstva generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE). Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009 bol členom predstavenstva. Významným spôsobom prispel k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti po jej privatizácii v roku 2006. V roku 2011 bol B. Strýček vymenovaný za finančného riaditeľa medzinárodnej divízie skupiny Enel so sídlom v Ríme. Po jeho návrate na Slovensko bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti (2012 – 2016) a ujal sa pozície riaditeľa obchodu, trhu, dispečingu a regulácie. Riadil aj podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodného aj maloobchodného predaja na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

       René Neděla

       Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.