Miroslav Kiraľvarga

Miroslav vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ Košice. Koncom roku 1999 začal pracovať ako vedúci manažér pre personalistiku a odmeňovanie v spoločnom podniku VSŽ U. S. Steel, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. a prezidentom hokejového klubu HC Košice. V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA. Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 bol zvolený za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

   Pierre Poncik

   Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti zastával významné pozície v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve spoločností POZAGAS, a. s.,  Nafta, a.s., a SPP.

     František Žák

     Po absolvování vysoké školy byla jeho odborná pracovní činnost zaměřena na problematiku provozu distribučních sítí nízkého a zejména vysokého napětí ve výzkumném energetickém ústavu EGÚ. Později pracoval pro společnost EGE spol. s r.o. kde se dále zabýval problematikou provozu distribučních sítí a způsobu uzemnění uzlu sítě. Krátce pracoval i na ERÚ, odkud odešel pracovat do firmy Photomate spol. s.r.o.. V současné době je hlavní náplň práce zaměřena na analýzy spotřeby elektřiny u zákazníků.

       Milan Veselý

       je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach. Od roku 1989 až do založenia spoločnosti Slovalco pôsobil v materskej spoločnosti ZSNP na rôznych robotníckych a technických pozíciách. Od vzniku Slovalca bol IT manažérom, neskôr pracoval ako administratívno-technický riaditeľ. Od mája 2002 je vo funkcii generálneho riaditeľa Slovalca.

         Elena Petrášková

         Elena Petrášková nastúpila do VSŽ po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako právnička sporovej agendy, a neskôr prevzala zodpovednosti za oblasť riadenia práva obchodných spoločností v skupine VSŽ. V roku 2001 sa stala generálnou manažérkou úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V roku 2005 pôsobila rok na právnom oddelení v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu. Na Slovensko sa vrátila v roku 2006, kde vykonávala znovu povinnosti generálnej manažérky na úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V roku 2007 sa presťahovala do Pittsburghu, kde ju po druhý raz pridelili na právne oddelenie korporácie, kde zodpovedala za oblasť medzinárodného práva. V roku 2009 ukončila Právnickú fakultu na Univerzite v Pittsburghu, kde získala magisterský titul v programe pre zahraničných absolventov práva. V roku 2011 bola menovaná do funkcie viceprezidentky pre dcérske spoločnosti a služby U. S. Steel Košice. V apríli 2016 prevzala zodpovednosti za riadenie Energetiky a Nákupu energií a v júni 2019 prevzala aj riadenie Právneho útvaru.

           Florián Kevický

           Florián Kevický pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT, ktorá poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou ako CEO je obchodný a technický rozvoj spoločnosti na lokálnom a tiež zahraničnom trhu.

             Marta Žiaková

             Marta Žiaková je predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR od roku 2002, kedy bola do funkcie menovaná vládou SR.

             Aktívne sa zapája do mnohých aktivít v rámci medzinárodných organizácií ako MAAE, OECD/NEA, EU. Pôsobila ako guvernérka SR v Rade guvernérov MAAE a v rokoch 2014-2015 ako predsedníčka Rady guvernérov MAAE, v roku 2018 tiež predsedala Generálnej konferencii MAAE. V roku 2012 bola zvolená za podpredsedníčku Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a od roku 2015 vykonáva funkciu predsedníčky tohto Riadiaceho výboru. V marci 2019 bola zvolená za predsedníčku ENSREG. Je tiež členkou Byra Výboru pre dozorné činnosti v jadrovej oblasti OECD/NEA, Komisie pre bezpečnostné štandardy MAAE, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti.    

               Peter Gerhart

               Peter Gerhart je od roku 2022 štátnym, tajomníkom na Ministerstve hospodárstva SR. Vyštudoval jadrovú chémiu a rádioekológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Profesne sa zameriaval najmä na zadnú časť jadrovej energetiky. Od roku 2014 bol zodpovedným za zahraničné, komerčné projekty Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., v ktorej pracoval od roku 2003.

                 Ján Pišta

                 Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

                   Jaromír Vorel

                   Vystudoval strojní fakultu ČVUT Praha. Pracuje v energetice a chemii od roku 1980. Nejprve v Elektrárně Počerady, poté v Kuwaitu. Od roku 1995 do roku 2009 řídil projekty a provoz v oblasti technických plynů (kyslík, dusík, argon a vodík) ve společnosti Air Products ve střední a východní Evropě. Mezi lety 2009 a 2013 byl ředitelem jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA Litvínov, od roku 2013 je jednatelem společnosti Ško-Energo, generálního dodavatele energií pro Škodu Auto. Je předsedou předsednictva Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE).