Josef Kotrba

Josef Kotrba je generálním ředitelem Českého plynárenského svazu. V posledních letech vedl konzultační skupinu v oblasti energetiky v rámci mezinárodní auditní a konzultační firmy Deloitte. Předtím vedl celou českou pobočku Deloitte, a ještě dříve oddělení finančního poradenství. Po celou dobu se zabýval projekty v oblasti strategie, fúzí a akvizicí a restrukturalizací.  Titul Ph.D. získal na University of Pittsburgh.

   Mário Matušinec

     Pierre Poncik

     Pierre je riaditeľom úseku obchodu, trhovej regulácie a dispečingu. V spoločnosti Slovenské elektrárne  pracuje od roku 2018. Riadi a zodpovedá za obchodnú stratégiu spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu. Vysokú školu ekonomickú absolvoval v Lille, odbor finančné trhy. V minulosti zastával významné pozície v rôznych spoločnostiach zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou plynu a ropy. Pôsobil v predstavenstve spoločností POZAGAS, a. s.,  Nafta, a.s., a SPP.

       Luboš Pavlas

       Luboš Pavlas působí ve skupině Sev.en Energy na různých pozicích už téměř 10 let. Jako CEO je zodpovědný za správu, řízení a rozvoj skupiny Sev.en Energy v Česku i v Evropě. Je absolventem Fakulty ekonomiky a řízení energetiky ČVUT Praha, pracoval na různých řídících pozicích ve skupině ČEZ a byl také předsedou představenstva a generálním ředitelem Pražské teplárenské.

         Michal Pokorný

         Michal Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2021 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) SEPS, a.s. V súčasnosti je strategickým riaditeľom Energetického investičného fondu.

           René Neděla

           Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.