Eliška Beranová

Eliška Beranová je právnička, která se dlouhodobě věnuje komunitní energetice a transformaci české energetiky směrem k čistým, nízkoemisním zdrojům energie. Od roku 2022 vede legislativní skupinu Unie komunitní energetiky, založenou expertní skupinou Frank Bold ve spolupráci s Hnutím Duha. Podílela se na přípravě novely energetického zákona lex OZE II, který  se stal Zákonem roku pro byznys.

   Marian Rusko

   Marian působí na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele EG.D, a.s, a výkonného ředitele E.ON Česká Republika od roku 2022. Je zaníceným lídrem s více jak 30-letími  mezinárodními zkušenostmi v oblasti energetických trhů střední a východní Evropy. Jeho klíčové odborné znalosti jsou v oblasti distribučních sítí, výroby, tepla a obnovitelných zdrojů. Jedním z jeho největších talentů je kombinovat strategii s organizačními změnami a vytvářením nových obchodních příležitostí zvyšováním ziskovosti a efektivity. Marian po ukončení studia na Ekonomické fakultě Univerzity v Giessene v roku 1993 pracoval zpočátku v bankovém sektoru. Od roku 1998 pracuje pro E.ON Group v Německu, Česku a na  Slovensku. V období 2008 – 2013 působil ve funkci CFO a CEO v E.ON Trend v České republice, v r. 2013 – 2023 byl členem představenstva  Západoslovenské energetiky, a.s., na Slovensku a v r. 2020-2023 byl současně i členem představenstva Východoslovenské energetiky Holding, a.s., Slovensko.

     Libor Láznička

     V rokoch 1996-2023 pôsobil v softvérovej spoločnosti SFÉRA, a.s. Posledných pätnásť rokov na pozícii riaditeľa úseku vývoja, kde sa významnou mierou podieľal na návrhu a vývoji informačných systémov pre slovenský, český a ukrajinský trh s energiami. Špecializuje sa preto aj na témy: zúčtovanie odchýlok, denný a vnútrodenný trhu s elektrinou, vrátane medzinárodnej integrácie s krajinami EÚ, centrálny dátový sklad nameraných údajov, centrálna fakturácia poplatkov za prevádzkovanie systému a systémové služby, reportovanie obchodných transakcií podľa nariadenia REMIT, zúčtovanie podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET, záruky pôvodu elektriny. Inicioval a zastrešoval tiež vývoj informačného systému pre podporu procesov dodávateľov elektriny a plynu. Zodpovedal za projekty vývoja informačných systémov pre prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, vrátane zberu a správy nameraných údajov z meradiel.

       Kamil Peteraj

       Kamil absolvoval Wirtschaftsuniversität vo Viedni, Fakultu managementu Univerzity Komenského a Bratislavskú vysokú školu práva. Od roku 2012 pôsobil v manažérskych pozíciách v súkromnej sfére i štátnej službe. Má skúsenosť aj z prostredia energetiky. V rokoch 2014 – 2017 bol v predstavenstve spoločnosti eustream, ktorá je prevádzkovateľom prepravnej siete plynu na Slovensku a patrí do portfólia holdingu EPH. V období rokov 2018 – 2020 pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve kultúry SR. V súčasnosti pôsobí vo vedení spoločnosti OKTE.

         Florián Kevický

         Florián Kevický pôsobí od roku 2013 ako CEO v spoločnosti IPESOFT, ktorá poskytuje výkonné IT riešenia pre energetické, priemyselné a dopravné spoločnosti na Slovensku a v širšom regióne. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a riadenia spoločností. Jeho hlavnou úlohou ako CEO je obchodný a technický rozvoj spoločnosti na lokálnom a tiež zahraničnom trhu.

           Michal Puchel

           Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

             Richard Kabele