Juraj Žák

Juraj Žák pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti Pixii s.r.o. od jej vzniku v roku 2021. Rozsiahle skúsenosti nadobudol na rôznych manažérskych pozíciách v nadnárodných koncernoch, momentálne sa okrem budovania a riadenia slovenskej pobočky Pixii venuje rozvoju strategických projektov v regióne strednej a južnej Európy.

   Stanislav Cingroš

   Stanislav Cingroš má dlouholeté zkušenosti v oblasti informačních technologií a energetiky. Od roku 2000 pracoval na různých pozicích v mezinárodních společnostech zaměřených na telekomunikace a informační technologie V roce 2017 stál u zrodu projektu 2nd life bateriových úložišť (využití lithiových baterií z elektromobilů v energetice) a v roce 2021 bylo toto průmyslové bateriové úložiště uvedeno na trh. Ve smyslu udržitelného rozvoje energetiky navrhl a zastřešoval projekt výzkumu a vývoje v oblasti recyklace lithiových baterií, kde se v rámci projektu podařilo dopracovat proces recyklace až do úrovně separace jednotlivých zájmových kovů. V současné době řídí aktivity TESLA ENERGY STORAGE v České republice, dále se v navazujících projektech věnuje recyklaci lithiových baterií a je jedním ze spoluzakladatelů konzultační společnosti APPSEN.

     Branislav Šafárik

     Branislav nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti inovácií a rozvoja podnikania počas piatich rokov pôsobenia v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, špecializovanej bankovej inštitúcii založenej Ministerstvom financií SR, a počas troch rokov ako generálny riaditeľ Slovak Business Agency, spoločnej iniciatívy Európskej únie spolu s vládou Slovenskej republiky na podporu malých a stredných podnikov. Branislav bol vždy fanúšikom inovatívnych nápadov a mnohým začínajúcim spoločnostiam pomohol uspieť na konkurenčných trhoch. Značný čas strávil v Spojených štátoch amerických, kde získal kontakty v investičnej a inovačnej sfére San Francisca. Úzko spolupracoval so startupmi a pokrokovými spoločnosťami podporoval aplikovaný výskum a zapájal sa do formovania stratégie na viacerých súkromných a verejných funkciách ako napríklad vyslanec Európskej komisie pre malé a stredné podniky na Slovensku.

       Miroslav Hašek

       Miroslav Hašek působí v Unicornu od roku 2005. Od roku 2009 se věnoval business development aktivitám zejména v západní Evropě. V roce 2014 zakládal a následně řídil zastoupení společnosti v Holandsku. Jako obchodní ředitel produkčního streamu se nyní dlouhodobě věnuje rozvoji produktů a služeb Unicornu v energetice a podílí se na realizaci klíčových projektů.

         Martin Kašák

         Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ČEPS, a.s. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a během své dosavadní praxe se účastnil zejména různých zahraničních projektů ve skupině ČEZ. Před nástupem do ČEPS působil čtyři roky jako ředitel sekce Správa společnosti ČEPS Invest.

           Jiří Strnad

           Jirka ihned po VŠE zamířil do ČEPS, kde se chopil příležitosti poznat ji skrz na skrz. V ČEPS měl na starosti hlavně mezinárodní obchod a související tržní služby. Pod jeho vedením se třeba propojil český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou formou market coupling.  Po 15 letech společné cesty Jirka překročil hranice a 4 roky prosazoval zájmy SEPS na Slovensku. A to především při rozvoji a integraci trhů, rozvoji dispečerského řízení nebo třeba implementaci evropských právních předpisů. Po dvaceti letech ve státních společnostech rozšířil svůj repertoár o soukromou sféru a moderní energetiku. Svoje know how teď úspěšně uplatňuje v EIF, především v EIFLEXI, kde má na starosti projekty agregace flexibility. Ve svém volném čase vede platformu ČSEF.

             Michal Pokorný

             Michal Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2021 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) SEPS, a.s. V súčasnosti je strategickým riaditeľom Energetického investičného fondu.

               Jaroslav Kubinec

               Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košicích. Od roku 1993 pracoval ve společnosti SEP, s. p. (dnes SE, a. s.), později v SEPS, a. s. Do roku 2021 byl výkonným ředitelem sekce obchodu. Mezi léty 2021 a 2024 působil ve společnosti EIF, a. s., kde byl zodpovědný za projekt BESS na Slovensku. Nyní opět působí v SEPS, a.s. ve funkci výkonného ředitele sekce obchodu.