Gabriela Nekolová

Gabriela Nekolová je předsedkyní Hospodářská a sociální rady Ústeckého kraje, tedy neziskové organizace, jež v regionu plní roli krajské tripartity sdružující desítky organizací a institucí. V jejím rámci koordinuje také činnost Vodíkové platformy Ústeckého kraje usilující o rozvoj komplexního řetězce vodíkového hospodářství. Celý profesní život se věnuje problematice regionálního rozvoje a transformaci strukturálně znevýhodněných, uhelných krajů i v kontextu energetické tranzice.

   Anna Slavkovská

   Anna pôsobí ako právnička so špecializáciou na energetickú legislatívu v spoločnosti NAFTA a.s. , ktorá sa zaoberá predovšetkým skladovaním plynu, popri tom však rozvíja viaceré inovatívne projekty súvisiace s dekarbonizáciou, medzi inými aj projektmi v oblasti skladovania vodíka. Anna Slavkovská je taktiež konateľkou spoločnosti NAFTA Speicher Inzenham GmbH, ktorá sa venuje skladovaniu plynu  v Nemecku. Od roku 2023 bola zvolená za členku predstavenstva organizácii GIE (Gas infrastructure Europe), ktorá pôsobí v Bruseli a zastupuje Európskych prevádzkovateľov prepravných sietí, zásobníkov a LNG. Anna Slavkovská zároveň zastupuje spoločnosť NAFTA a.s. aj v aliancii H2eart for Europe, ktorá združuje prevádzkovateľov zásobníkov, ktorí aktívne rozvíjajú projekty v oblasti skladovania vodíka v podzemných zásobníkoch.

     Monika Božíková

     Monika sa v súčasnosti venuje projektom súvisiacich s novou energetikou, flexibilitou, akumuláciou energií a transformáciou uhoľného regiónu. Počas kariéry sa špecializovala predovšetkým na projektový a zmluvný manažment projektov vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a veľkých infraštruktúrnych projektov prenosovej sústavy, ktoré boli spolufinancované zo zdrojov Európskej únie. Aktívne sa podieľala na príprave slovenského Plánu Obnovy a Odolnosti, konkrétne kapitoly REPowerEU. Je zakladajúcou členkou Občianskeho združenia Ženy v energetike a momentálne zastáva pozíciu prezidentky tohto združenia. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

       Veronika Vohlídková

       Veronika v letech 2011 až 2016 získala pracovní zkušenosti ve společnosti ČEZ, a.s., kde se specializovala na evropskou agendu s důrazem na finanční legislativu a regulaci. Následně, v období od 2016 do 2018, působila jako senior specialistka pro regulaci ve společnosti NET4GAS, a.s. Od listopadu 2018 do února 2023 působila v pozici ředitelky legislativně-strategického odboru v Českém plynárenském svazu, přičemž od června 2022 zastávala také úlohu zastupující výkonné ředitelky. V této pozici měla zásadní podíl na formování legislativního prostředí v oboru a samotnou transformaci ČPS. Současně, od listopadu 2019 až do dnešního dne je členkou představenstva České vodíkové technologické platformy. Od dubna 2023 zastávala pozici zastupující výkonné ředitelky a od ledna 2024 byla jmenována do funkce výkonné ředitelky.