Slávka Jánošíková

Vyštudovala Národnohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Materiálovotechnickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Trnave. V rokoch 1993–2005 pracovala na odboroch životného prostredia, ekonomickej, finančnej a personálnej stratégie v Duslo, a.s. Šaľa, ktoré patrí k najväčším a najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Pôsobila aj ako vysokoškolská pedagogička na STU Trnava zameraná na ekonomiku a podnikanie. Ako výkonná riaditeľka pôsobila v rokoch 2006-2008 v Slovenskej lektrizačnej prenosovej sústave, a.s., kde sa podieľala na rozvoji európskeho trhu s elektrinou. Následne v roku 2008 sa stala členkou a finančnou riaditeľkou v ropovodnej spoločnosti Transpetrol, a.s. Na základe pracovných skúseností sa stala špecialistkou na finančné a ekonomické záležitosti s ktorými v rokoch 2012-2016 zastávala funkciu generálnej riaditeľky sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Momentálne sa venuje elektroenergetike, plynárenstvu, vodárenstvu a tepelnej energetike na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví kde pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie.

   Pavel Pustějovský

   Pracoval jako výrobní ředitel akciové společnosti DEZA, která patří pod koncern Agrofert (od prosince 2016 je členem představenstva firmy). Od března 2015 je členem představenstva akciové společnosti plynárenská Holding a od června 2015 pak členem představenstva PRE. Je českým politikem a manažerem, od října 2017 poslancem Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2016 zastupitelem Zlínského kraje, v letech 2014 až 2017 působil jako zastupitel a radní města Valašské Meziříčí, bývalý člen ODS, nyní člen hnutí ANO 2011.

     Ing. Jan Pokorný

     Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.

       René Neděla

       Vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice náměstka MPO přišel po několikaletém působení v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace.

         Ján Petrovič

         Po absolvovaní štúdia na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach pracoval do roku 1995 v spoločnosti Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš. Od tohto roku pracoval na MH SR v rôznych funkciách – v roku 2004 sa stal riaditeľom odboru energetickej politiky a od septembra 2007 zastáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. Bol členom predstavenstva spoločnosti Želba, a.s., Spišská Nová Ves a členom dozornej rady Východoslovenských energetických závodov, š.p., Košice, spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava a Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen.

           Richard Kabele

           Aktuálně spolupracuje zejména se slovenským provozovatelem přenosové soustavy SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté ve společnosti ČEPS na pozici vedoucího odboru Rozvoj energetických trhů. Aktuálně se zaměřuje především na konzultace v oblasti evropské energetické legislativy, kam spadá zejména připravovaný legislativní balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“ a implementace síťových nařízení. Přednáší na téma vyhodnocení a zúčtování odchylek a regulační energie. Byl zapojen do mnoha rozvojových projektů jako například propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu formou market coupling (projekt 4M MC), realizaci vyrovnávacího trhu s regulační energií v ČR provozovaným operátorem trhu a implementaci vzájemné výměny systémových odchylek (tzv. imbalance netting, projekty e-GCC a IGCC). Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou.

             Miroslav Vrba

             Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. V letech 1986 až 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd. Od roku 1993 pracoval v ČEZ, a. s., v pozici vedoucího oddělení, ředitele sekce Strategie a posléze sekce Bilance. Od roku 2005 do března 2017 byl členem představenstva ČEPS, a. s., odpovědný za dispečerské řízení a informační a komunikační systémy. Byl předsedou Energetického komitétu WEC ČR. Nyní působí v dozorčí radě AEM.