Marek Duk

Marek Duk

Deputy Director in PSE’s System Development Department – responsible for system adequacy, Head of Capacity Market Operation. One of the authors of polish capacity market rules. Graduated electrical engineering in Lublin Technical University. Started work in PSE in 2009 in the area of new grid connections. In years 2013-2017 responsible for Research & Development. Working on polish capacity market since 2016.

   Ulf Kasper

   Ulf Kasper

   After studying Electrical Engineering and Information Technology at RWTH Aachen University, Ulf Kasper joined the research group Power Generation and Energy Trading at the Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) in 2008. In 2011, he headed the research group and later became the institute’s chief engineer. In his PhD thesis, he developed models supporting trading decisions on markets for scheduled energy and reserve. Leaving IAEW at the beginning of 2014, Mr. Kasper worked at TransnetBW GmbH as Expert Control Reserve. Since July 2015, he is responsible for the Implementation of European Energy Markets (balancing and scheduled energy) at Amprion, GmbH. Mr. Kasper is member of the Steering Committees of the Manually Activated Reserves Initiative (MARI) and the Platform for the International Coordination of the automatic Frequency Restoration Process and Stable System Operation (PICASSO).

     Zuzana Krejčiříková

     Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze. V letech 2008 až 2014 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Foratom a BusinessEurope. Specializuje se na evropské právo s důrazem na energetiku, životní prostředí a soutěžní právo. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy a současně dvouleté cykly evropského a obchodního práva na Universitách v Paříži, Toulouse a Cambridge.

       Michal Pokorný

       Narodil sa v roku 1978 v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 – 1997 pracoval ako obchodný zástupca v spoločnosti Devín Real, a. s., Turčianske Teplice. V rokoch 1997 – 1999 pôsobil v APIS, a. s., Turčianske Teplice ako obchodný zástupca pre Poľsko a zástupca riaditeľa obchodu s energetickými komoditami. V rokoch 1999 – 2007 pracoval v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., na rôznych pozíciách: ako asistent generálneho riaditeľa, Senior Trader – Area Manager, vedúci oddelenia dlhodobého a krátkodobého obchodovania a vedúci oddelenia Front Office. V rokoch 2006 – 2010 bol riaditeľom a konateľom Epool, s. r. o., Nitra. Od roku 2010 do 2016 bol členom predstavenstva (od 2012 do 2016 zastával post podpredsedu predstavenstva) a od 8. 9. 2010 je vrchným riaditeľom úseku SED a obchodu SEPS, a. s. S účinnosťou od 1. 1. 2017 je opätovne zvolený za člena predstavenstva SEPS, a. s.

         Martin Nedelka

         Je advokát a partner v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Vystudoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

           Juan Perez

           Juan Perez je ředitelem pro strategii a rozvoj podnikání společnosti EPEX SPOT SE. Juan je zodpovědný za mezinárodní tržní služby a integrační aktivity. Před tím působil ve společnostech Powernext a RTE EDF Transport SA. Juan má Executive MBA od HEC-Paris a titul MSc na Power Systems od ICAI-Madrid a Supelec-Paris.

             Blahoslav Němeček

             Je renomovaný energetický expert, který působil na postu místopředsedy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ředitele sekce regulace. Pracoval rovněž v několika mezinárodních orgánech, mimo jiné v pracovních skupinách a řídicím výboru CEER (Council of European Energy Regulators). Za Českou republiku byl rovněž členem Regulační rady agentury ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Nyní zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Ernst&Young, s.r.o.

               Jiří Strnad

               Jeho hlavním úkolem v rámci SEPS je prosazování zájmů společnosti při rozvoji a integraci energetických trhů (dlouhodobého, denního a vnitrodenního trhu se silovou elektřinou, trhu s přenosovými kapacitami a trhu s podpůrnými službami). Dále do jeho kompetencí patří i zajištění rozvoje dispečerského řízení v oblasti spolupráce se sousedními provozovateli přenosových soustav a implementace evropských právních předpisů. Pod jeho projektovým vedením bylo úspěšně realizováno propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou formou market coupling (projekt 4M MC). Jiří Strnad dříve 15 let působil na obdobné pozici ve společnosti ČEPS. Je dlouhodobým členem předsednictva AEM. Vystudoval VŠE, Fakultu podnikohospodářskou.