Peter Dovhun

Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, poisťovníctva či PR, napríklad v Motorole založil slovenské zastúpenie korporácie, v Microsofte bol súčasťou vedenia slovenského zastúpenia a je jedným zo zakladateľov pobočky tejto korporácie na Slovensku, viedol Gratex International poskytujúci softvérové riešenia pre poisťovne, orgány verejnej správy a malé a stredné podniky. Po presťahovaní do austrálskeho Sydney riadil lokálny tím Gratex International Aust Pty Ltd. a rozvíjal vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi poistného trhu v Austrálii a na Novom Zélande. Zo spoločnosti sa pod jeho vedením stal líder na trhu. Po návrate na Slovensko bol členom zboru poradcov a výkonným riaditeľom spoločnosti Tachyum, kde bol zodpovedný za založenie slovenského softvérového centra pre výskum a vývoj inovatívnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti čipov a reprezentoval spoločnosť na Slovensku a v EÚ. V roku 2020 ako poradca ministra financií poskytoval poradenstvo v oblasti informačných technológií nasadených a využívaných v rámci Ministerstva financií SR, v jeho podriadených organizáciách, vo Finančnej správe, ako aj v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou ministerstva. V Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave pôsobil najprv ako člen poradného orgánu generálneho riaditeľa spoločnosti, so zameraním na informačné technológie. 13. februára 2021 bol zvolený do funkcie predsedu predstavenstva SEPS a 16. februára bol  menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti.

   Martin Durčák

   Předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s. Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

     Zuzana Šolcová

     Vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Do roku 2000 pracovala v různých pozicích v oblasti IT. V roce 2001 nastoupila do společnosti ČEPS, kde se podílela na vybudování obchodu s podpůrnými službami, tvorbě pravidel trhu s elektřinou, tvorbě pravidel zúčtování odchylek. Navrhla koncept vnitrodenních přeshraničních obchodů a koncept vyrovnávacího trhu s regulační energií. Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů. Ve své pozici zajišťuje koncepční směřování této neziskové organizace a řídí její každodenní chod.