Kategória: Média

BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY

Moderoval: Jaroslav Kubinec, SEPS Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinkyz regiónu CORE Európske platformy pre výmenu regulačnejenergie Projekty společného zájmu (PCI) Česko-slovenský projekt (PCI) ACON Diskusia a otázky Integrácia trhov s elektrinou v EÚ prebieha na niekoľkých rovinách. Na jednej strane hovoríme o regionálnych a paneurópskych aktivitách a na druhej strane možno rozlíšiť špecifické úlohy PPS a operátorov trhu (tzv. NEMO), prípadne ich prienik. …

BLOK 3: DISTRIBUČNÍ SÍTĚ SMĚŘUJÍ K DIGITALIZACI

Moderoval: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce • Nové trendy v provozu a digitalizacidistribučních sítí, otázky kyberbezpečnosti • Zkušenosti a poučení z implementacechytrých měřicích systémů ve Slovenskérepublice • Distribuční sítě a elektromobilita –výzva pro blízkou budoucnost • Diskuze a otázky Rychlý technologický vývoj v oblasti materiálů, ICT prvků a řešení, digitálních technologií a technologií decentralizované výroby či akumulace elektřiny, stimulovaný masivními státními dotacemi jak do výzkumu, tak …

BLOK 1: ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY

Moderoval: Miroslav Vrba, AEM • Přehled vývoje, aktuální stav a očekávaný vývoj • Pohled státní správy SR • Pohled státní správy ČR • Pohled regulátorů • Diskuze a otázky Evropská unie je stále v procesu dopracovávání a schvalování nového rámce energetické politiky – legislativního balíčku Clean Energy for all Europeans package. Vyjednávání (v rámci interinstitucionálních jednání, tzv. trialogy) o novém energetickém legislativním …

BLOK 2: KAPACITNÍ MECHANISMY

Moderoval: Jiří Strnad, SEPS • Úvod, přehled kapacitních mechanismů • Kapacitní mechanismy v Německu • Kapacitní mechanismy v Polsku • Kapacitní mechanismy ve Francii • Diskuze a otázky Obecně je hlavním smyslem zavádění kapacitních mechanismů řešení známého problému označovaného jako „missing money“, kdy nízká cena elektřiny na velkoobchodním trhu vlivem její deformace dotovanými zdroji není motivační pro investiční …